FAQ

1. Хэрвээ тэмцээний ялагч нь шагнал гардуулах ёслолд оролцохоос татгалзвал шагналаа авах боломжгүй болох уу?
+
2. Хэчнээн хүн Япон улс руу явахаар уригддаг вэ?
+
3. Тусгай шагнал гэж юу вэ? Тусгай шагналд түрүүлсэн хүн Япон улс руу уригдах уу?
+
4. Хэдэн хүн шагнал авсан хүнийг дагаж Япон улсруу явах боломжтой вэ?
+
5. Зөвхөн 9 хүн (3 категори х 3 бүтээл) олон улсын хэмжээний шалгаруулалтад оролцох эрхтэй юу?
+
6. Ялагчтай дагалдаж явах гэр бүлийн нэг гишүүнээс гадна нэмэлтээр 2 дахь хүн нь өөрийн зардлаа төлбөл явж болох уу? Хэрэв боломжтой гэвэл, ямар бэлтгэл хангах ёстой вэ?
+
7. Та хүүхдийнхээ зургийг ямар сувгаар бүртгүүлэх боломжтой вэ ?
+
8. Бүтээлд тавигдах ерөнхий шаардлага юу вэ?
+