Уралдааны болзол

road
1
Насны ангилал
Хязгааргүй чөлөөт сэтгэлгээтэй 15 хүртэлх насны ямарч хүүхэд оролцож болох бөгөөд дараах 3 насны ангиллаар оролцоно.
2

Уралдааны дүрэм

Мөрөөдлийн машинаа зурах

car

Өөрийн бүтээлийн санааг товч тайлбарлан нэр өгсөн байх

name

Бүртгэлийн маягтыг дармал үсгээр бөглөсөн байх. Эцэг эхийн аль нэгнээр нь гарын үсэг зуруулж, бусад мэдээллийг орхигдуулахгүй бүрэн бөглөсөн байх.

name

Бүтээлийн ард талын хэсэгт бүртгэлийн маягтыг шингэн болон туузан цавуугаар наасан байх шаардлагатай. Бичгийн үдээс, хавчаар бусад найдваргүй хэрэгсэл бүү ашиглаарай

name
3

Бүтээлд тавигдах шаардлага

1. Бүтээл нь зургийн ямар ч төрлөөр байж болно

2. Компьютер график ашигласан болон хамтарсан бүтээлийг хүлээж авах боломжгүй

3. Бүтээлийн арын дэвсгэрийг будаж зурсан байх. Хар, цагаан ажилбарыг хүлээн авахгүй

4. Цаасны хэмжээ: 400 мм x 550 мм юмуу түүнээс бага хэмжээтэй, тохиромжтой хэмжээ А3

4

Зургийн хэрэгсэл

1. Усан будаг

paint

2. Маркер өнгийн харандаа

pencil

3. Өнгийн шохой зэрэг будгууд ашиглаж болно

chalk
5

Шагналын сан

0-7 насны 3 ялагч

gold-medal

8-11 насны 3 ялагч

silver-medal

12-15 насны 3 ялагч

bronze-medal

Уралдаанд оролцогч хүүхдүүддээ мөрөөдлийнх нь аялалд амжилт хүсье!

montain

0 - 7 нас

8 - 11 нас

12 - 15 нас

1-р ангилал

2-р ангилал

3-р ангилал

1 Насны ангилал

Хязгааргүй чөлөөт сэтгэлгээтэй 15 хүртлэх насны ямарч хүүхэд оролцож болох бөгөөд дараахь 3 насны ангилалаар оролцоно.

0 - 7 нас

8 - 11 нас

12 - 15 нас

1-р ангилал

2-р ангилал

3-р ангилал

2 Уралдааны дүрэм

 • car

  Мөрөөдлийн машинаа зурах

 • car

  Өөрийн бүтээлийн санааг товч тайлбарлан нэр өгсөн байх

 • car

  Бүртгэлийн маягтыг дармал үсгээр бөглөсөн байх. Эцэг эхийн аль нэгнээр нь гарын үсэг зуруулж, бусад мэдээллийг орхигдуулахгүй бүрэн бөглөсөн байх.

 • car

  Бүтээлийн ард талын хэсэгт бүртгэлийн маягтыг шингэн болон туузан цавуугаар наасан байх шаардалагатай. Бичгийн үдээс, хавчаар бусад найдваргүй хэрэгсэл бүү ашиглаарай

3 Бүтээлд тавигдах шаардлага

 • 1. Бүтээл нь зургийн ямар ч төрлөөр байж болно

 • 2. Компьютер график ашигласан болон хамтарсан бүтээлийг хүлээж авах боломжгүй

 • 3. Бүтээлийн арын дэвсгэрийг будаж зурсан байх. Хар, цагаан ажилбарыг хүлээн авахгүй

 • 4. Цаасны хэмжээ: 400 мм x 550 мм юмуу түүнээс бага хэмжээтэй, тохиромжтой хэмжээ А3

4 Зургын хэрэгсэл

 • car

  1. Усан будаг

 • car

  2. Маркер өнгийн харандаа

 • car

  3. Өнгийн шохой зэрэг будгууд ашиглаж болно

5 Шагналын сан

 • car

  0-7 насны 3 ялагч

 • car

  8-11 насны 3 ялагч

 • car

  12-15 насны 3 ялагч

montain

Уралдаанд оролцогч хүүхдүүддээ мөрөөдлийнх нь аялалд амжилт хүсье!