Мөрөөдлийн машин гар зургийн уралдаан

“Мөрөөдлийн машин“ сэдэвт гар зургийн уралдаанд оролцож авьяас чадвараа нээн харуулах боломжийг хүүхдүүд та бүхэнд Тоёотагийн ах эгч нар нь олгож байна. Хязгааргүй чөлөөт сэтгэлгээтэй 15 хүртэлх насны ямар ч хүүхэд оролцож болно.